پست شده در اطلاعات عمومی خودرو کارایی لاستیک و رینگ

نکاتی درباره لاستیک فابریک خودرو

[ad_1]

لاستیک فابریک (Original Equipment) که به اختصار «OE» نامیده می‌شود در حقیقت لاستیک‌های اصلی هستند که در زمان خروج خودرو از کارخانه بر روی آن قرار گرفته‌اند.

ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ لاستیک OE، ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﺍﻥ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻻﺳﺘﯿﮏ همکاری ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻻﺳﺘﯿﮏ‌ﻫﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺭﺍ پاسخگو باشد.
به عنوان مثال خودروساز ممکن است برای یک خودروی لوکس، یک تایر لوکس و روان در راندن، برای یک خودروی هیبریدی تایر سازگار با محیط و مقاوم در برابر زنگ زدن و برای یک خودروی اسپورت، تایری که قابلیت حمل بهتر و کارکرد کلی مناسبی دارد، را انتخاب کند.

ﺩﺭ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮﺍﺭﺩ، ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺗﺎﯾﺮ نسخه‌های ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﯾﺮﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ارتقا می‌دهند ﻭ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ لاستیک‌های ﺟﺪﯾﺪ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ فرستادن به ﺁﺩﺭﺱ درخواست‌کنندگان OE تست می‌کنند. برای مثال میشلن نمونه‌های خاصی از تایرهای کاربردی‌اش را که برای پورشه مدل ۹۱۱ ایده‌ال است، ارتقا داده است.

به طور کلی برای یک وسیله نقلیه خاص ممکن است چندین مدل لاستیک فابریک وجود داشته باشد. فرض کنیم ﺷﻤﺎ با ﯾﮏ سدان هوندا آکورد ۲۰۱۳ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽ‌ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ سبک ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ شما، این خودرو می‌تواند با تایرهایی از شش برند مختلف مجهز شود.

لاستیک فابریک

ﺁﯾﺎ ﻻﺳﺘﯿﮏ فابریک همیشه بهترین انتخاب است؟

ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻣﻌﻤﻮﻻ لاستیک‌های OE را انتخاب می‌کنند تا ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻣﻨﺎﺳﺐ باشد، ﺍﻣﺎ ﻟﺰﻭﻣﺎ انتخاب تایر فابریک از سوی آنها، ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ لاستیک‌های OE ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و به عبارت دیگر اینگونه نیست که ﻫﺮ بحثی درباره OE که بین خودروساز و تولیدکننده‌های تایر وجود دارد، درمورد تایرهای سطح بالا و ساخته شده برای کارایی خودرو باشد.

نکاتی در خرید لاستیک فابریک خودرو

ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻭ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺗﺎﯾﺮ، پیش‌بینی ﻓﺮﻭﺵ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ. ‏(میﺩﺍﻧﯿﺪ ﮐﻪ سود همه چیز است).
ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ روشن است ﮐﻪ لاستیک‌های OE عموما ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻻﺳﺘﯿﮏﻫﺎﯼ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ طی ﺳﺎﺧﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ نیستند، جز اینکه ﺑﺮﺍﯼ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ شما در ﺷﺮﺍﯾﻂ پایه‌ای نامعین بهترین گزینه است. خصوصا وقتی خودروی شما سالخورده باشد.

ﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮊﯼ ﺗﺎﯾﺮ ﻫﻤﯿﺸﻪ در حال پیشرفت ﺍﺳﺖ به همین خاطر ممکن است لاستیک‌های OE ﮐﻪ ۵ ﯾﺎ ۶ ﺳﺎﻝ و یا ﺣﺘﯽ ۳ ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺶ بر روی خودرو ﻧﺼﺐ ﺷﺪهﺍﻧﺪ، عقب‌تر از بیشتر ﻻﺳﺘﯿﮏهای ﻣﺸﺎﺑﻪ کنونی باشند. با نگاهی به گذشته صادقانه است اگر بگوییم لاستیک‌های OE کیفیت‌های یکسانی نداشته‌اند. بعضی از آنها تقریبا به طور یکسان توسط کاربران مورد تحسین قرار گرفته‌اند درحالی که برخی دیگر به دلیل عملکرد ضعیف، دوام، طول عمر و یا هردو از شهرت آنها کاسته شده است.

تنوع بسیاری در کیفیت تایرهای OE  وجود دارد. در یک بررسی کامل از تایر مشخص شده است، زمانی که لاستیک OE شما منقضی می‌شود احتمالا به این معناست که درست کار کرده است. در واقع می‌توان گفت ﻻﺳﺘﯿﮏﻫﺎﯼ OE  ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻭﻗﺎﺕ مقرون به صرفه‌تر ﺍﺯ لاستیک‌های مستدل ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺍﺳﺖ.

انتخاب لاستیک‌های OE یا لاستیک‌های جایگزین

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺧﻮﺩ اقدام به خرید لاستیک می‌کنید، ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﯾﮏ لاستیک ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ «تایر فابریک» ﺭﺍ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮐﻨﯿﺪ. با مشاهده این مضمون و نمایش کارایی لاستیک‌های OE جستجوی تایر، اینجا متوقف خواهد شد.گاهی ﺑﻘﯿﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﺯﻣﯿﻨﻪ لاستیک‌های ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ لاستیک‌هایی ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺍﻣﺎ تایرهایی هستند با ساخت و مدل متفاوت.

در اینجا یک سوال به ذهن شما خطور خواهد کرد که ﺁﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻻﺳﺘﯿﮏﻫﺎﯼ جایگزین ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩﺭﻭی من ﻭ ﺷﺮﺍﯾﻂ رانندگی‌ام مناسب‌تر ﺑﺎﺷﺪ؟

در جواب این سوال باید پاسخ داد بله این امکان وجود دارد که لاستیک‌های غیر فابریک و جایگزین برای خودرو و نوع نیاز شما مناسب‌تر عمل کنند اما باید بدانید که در هنگام جستجوی تایر مناسب خودرو چه ویژگی‌هایی را در نظر بگیرید. در ادامه سوال‌های پرتکراری از سوی رانندگان مطرح شده که پاسخ آنها ثابت می‌کند لزوما لاستیک فابریک بهترین نوع لاستیک برای شما نیست.

تایر OE یا تایر فابریک
آیا همیشه باید لاستیک فابریک را خریداری کنیم؟

برای خودروهای خاصی استفاده از لاستیک فابریک ضرورت دارد اما همیشه موارد استثنا هم وجود دارند. ﺑﺮﺍﯼ ﺍﮐﺜﺮ ﻣﺎ که ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ با ﺍﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎﯼ اسپورت ﺍﺭﻭﭘﺎﯾﯽ میسر ﻧﯿﺴﺖ، در ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ لاستیک OE  ﺍﺟﺒﺎﺭﯼ هم ﻧﯿﺴﺖ. ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻝ، ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺧﺮﯾﺪ لاستیک جایگزین از تحقیق کامل درباره لاستیک‌های OE خود مطمئن شوید تا بدانید که تغییر این لاستیک‌ها چقدر می‌تواند در رانندگی شما تاثیر بگذارد یا آن را تغییر دهد. ویژگی‌های لاستیک جدید را با نیاز خود در نظر بگیرید تا به ایده‌ال شما نزیدک‌تر باشد و بتوانید با لاستیک مناسب، سواری نرم و روانی را تجربه کنید.

چه عاملی سبب انتخاب لاستیک جایگزین به جای لاستیک فابریک می‌شود؟

ممکن است شما از عملکرد لاستیک OE خود راضی نبوده‌اید و می‌خواهید لاستیکی را انتخاب کنید که سر و صدای کمتر، کشش و جابه جایی روان و از همه مهم‌تر قیمت مناسبی داشته باشد. در این صورت تنها لاستیک جدید می‌تواند این نیازها را برای شما برآورده سازد.
ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻭﻗﺎﺕ لاستیک‌های جایگزین ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺍﺭﺯﺍﻥﺗﺮ ﺍﺯ OE  ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ یا ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻭ ﻃﻮﻝ ﻋﻤﺮ ﻻﺳﺘﯿﮏﻫﺎﯼ OE، ﻗﯿﻤﺖ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ آن ﺭﺍ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﻻ نیز توضیح ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪ، ممکن است ﮐﯿﻔﯿﺖ لاستیک‌های OE ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺍﯾﺪه‌ال نباشد.

لاستیک‌های جایگزین ﺑﺮﺍﯼ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻣﺪﺭﻥﺗﺮ، ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺑﻬﺘﺮ، ﺑﺎ ﺩﻭﺍم‌تر ﻭ ﺣﺘﯽ ﺍﺭﺯﺍﻥﺗﺮ باشند.

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮﺍنیم ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺍﯼ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺯ ﻻﺳﺘﯿﮏﻫﺎﯼ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ کنیم؟

همیشه برای انتخاب انواع لاستیک خودرو کیفیت و ویژگی‌هایی که از آن انتظار دارید را در نظر بگیرید. ویژگی‌هایی همچون قیمت لاستیک، رانندگی روان، هندلینگ اسپرت، عملکرد بهتر در جاده و  هر مشخصه دیگری که برای شما و نوع رانندگی‌تان اهمیت دارد. البته توجه به لاستیک فابریک را هم فراموش نکنید اما اگر از عملکرد تایری که تا پیش از این بر روی خودرو شما بوده رضایت ندارید در میان برندهای معروف بسیاری می‌توانید لاستیک مناسب خودرو خود را تهیه نمایید.

[ad_2]

Source link

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پشتیبانی